Skip to content Skip to footer

REFERENCE

VUT

Vysoké učení technické v Brně

Při rozšiřování portfolia aditivní výroby na naší univerzitě jsme se rozhodli pro metodu SLS tisku a jsme rádi, že nám k našim potřebám slouží tiskárna Sinterit Lisa X od společnosti CADMIA 3D. Hlavní benefity spatřujeme v otevřeném systému tiskárny umožňující jak změnu parametrů tisku, tak volbu ze široké škály materiálů, díky čemu zapojujeme tiskárnu nejen do výuky, ale i do výzkumných aktivit. Z praktického hlediska je to pak jednoduchost v obsluze tiskárny a výměny materiálů.

Ing. Petr Křivohlavý, Ph.D. student / Asistent

Fakultní nemocnice Olomouc

I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Naší I. chirurgické klinice přinesla spolupráce s firmou CADMIA 3D zásadní posun zejména v edukaci studentů medicíny, kdy nyní dokážeme velmi realisticky přiblížit podobu, strukturu a povrch různých tělesných orgánů. Vzhledem k prudkému rozvoji SLS 3D tisku očekáváme v budoucnu od našeho spojení další benefity.

MUDr. Pavel Zbořil, Ph. D., chirurg

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Lanškroun

Díky spolupráci se spol. Cadmia 3D jsme se konečně rozloučili s dosavadní praxí, kdy jsme 3D tisk outsourcovali či nahrazovali jiným typem výroby. Vlastní tiskové řešení, které nám Cadmia 3D dodala na klíč včetně zaškolení, nám umožňuje "just in time" otestovat správnou funkčnost prototypu. Odpadly tak dlouhé čekací lhůty a vysoké náklady a celý proces je teď výrazně efektivnější.

Petr Teiner, Product designer

Jihočeská univerzita České Budějovice

Přírodovědecká fakulta

Cadmia 3D nám zajistila hladký přechod k profesionálnímu SLS (práškovému) 3D tisku, protože klasický strunový 3D tisk nám již nestačí. Je to jako mít doma v dnešní době starou černobílou televizi. A proč právě Cadmia? Protože když už skok do vyšší třídy, tak rovnou na její špičku. Cadmia nám poskytla kompletní řešení, know how a podporu. Její tiskárny navíc přinášejí možné maximum co do velikosti tiskových komor, výkonu laseru a rychlosti tisku. V neposlední řadě podporují oproti konkurenci větší množství materiálů a možných konfigurací.

Mgr. Jakub Geyer, katedra informatiky

EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o.

Znojmo

Díky spolupráci s firmou CADMIA 3D jsme dosáhli nejen výrazného zrychlení v oblasti prototypování našich výrobků, ale velkým přínosem je i získaná soběstačnost ve výrobě náhradních dílů.

Josef Anders, hlavní konstruktér robotizace

EPO MACHINERY s.r.o.

Frenštát pod Radhoštěm

Individuální řešení LPD 3D tisku, které nám firma CADMIA 3D dodala, nám umožnilo výrazně zefektivnit proces výroby díky eliminaci počtu nakupovaných položek, které si nyní „just in time“ vyrábíme sami.

Lukáš Kubáň, zástupce vedoucího výroby

Deefolt s.r.o.

Olomouc

Kooperace s firmou CADMIA 3D nám otevřela široké možnosti ve vývoji cyklistických sedel vycházejících z principů fyzioterapie se zaměřením na ekonomické držení těla při jízdě. Společně se nám podařilo vyvinout sedla, která splňují nejpřísnější požadavky v této oblasti.

Mgr. Ondřej Mikeska, fyzioterapeut a majitel společnosti

SOIETA TECH s.r.o.

Šternberk

Cadmia 3D nám nabídla řešení zhotovování přípravků a nástrojů pro naši práci cestou SLS 3D tisku. Po drobných testech s FDM tiskem jsme chtěli vyzkoušet profesionální SLS tisk. Výsledná kvalita a dopad na výrobní proces byl v pozitivním slova smyslu, až šokující. Náklady na výrobu klesly o cca 75% a doba dodání přípravků či nástrojů se zkrátila z šesti týdnů na jeden.

Ing. arch. Vojtěch Štýbnar, jednatel společnosti

PRACUJ EFEKTIVNĚ A ŠETŘI SVŮJ ČAS

PŘÍPADOVÉ STUDIE

VIDEOBLOG

Nahoru

Přihlaste se k odběru novinek